Ceník


S ohledem na skutečnost, že většina prací v našem oboru je poměrně specifická a závislá na mnohých faktorech, je vhodné pro stanovení ceny nás kontaktovat. Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku dle Vašich požadavků
Veškeré námi poskytované geodetické činnosti jsou prováděny v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.